Capital Link Header
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด
Thai | English
รหัส
รูปภาพ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดทรัพย์สิน
รูปภาพ
 
002

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ติดถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

คลิก Google Map
 

รายละเอียดทรัพย์สิน

ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 16 ไร่ 43 ตารางวา

ราคา : 192,000,000 บาท
 

 
003

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ติดถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

คลิก Google Map

รายละเอียดทรัพย์สิน

อาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น จำนวน 10 คูหา

ราคา : 57,500,000 บาท

 
004

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในซอยวัดไทยเดิมผดุงธรรม แยกจากถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คลิก Google Map

รายละเอียดทรัพย์สิน

ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา

ราคา : 44,100,000 บาท

 
005

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ติดถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

คลิก Google Map

รายละเอียดทรัพย์สิน

ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 9 ไร่ 6 ตารางวา

ราคา : 126,000,000 บาท

 
006

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในโครงการชลรชาทาวน์ ติดถนนสายศรีราชา-หุบบอน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คลิก Google Map

รายละเอียดทรัพย์สิน

อาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น จำนวน 4 คูหา

ราคา : 23,310,000 บาท

 
007

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ติดถนนพหลโยธิน (บริเวณกิโลเมตรที่ 953+400) ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

คลิก Google Map

รายละเอียดทรัพย์สิน

ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา

ราคา : 80,000,000 บาท

 
008

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์ 84 (ซอยวัดคู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

คลิก Google Map

รายละเอียดทรัพย์สิน

อาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

ราคา : 13,000,000 บาท