Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
แบบฟอร์มต่างๆ

หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

กองทุน

ช่องทางบริการ

ข่าวสาร

ติดต่อเรา

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
ประกาศ
  • แบบฟอร์มต่างๆ

ประกาศ

 

วันที่เรื่อง
2 พฤษภาคม 2561 การเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M04M10 (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย) : CLFIM04M10
26 เมษายน 2561  ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M05M11 (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย) ครั้งที่ 10
16 มีนาคม 2561 แจ้งรอบการซื้อขาย กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M04M10 (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
เปิดรับคาสั่งขายคืนล่วงหน้า วันที่ 2 – 5 เมษายน 2561
เปิดรับคาสั่งซื้อล่วงหน้า วันที่ 27 – 30 เมษายน 2561
30 พฤศจิกายน 2560 การเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M05M11 (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย) : CLFIM05M11
30 พฤศจิกายน 2560 ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M05M11 (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย) ครั้งที่ 5
22 พฤศจิกายน 2560 ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M05M11 (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย) ครั้งที่ 4
1 พฤศจิกายน 2560 ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M04M10 (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย) ครั้งที่ 9
31 ตุลาคม 2560 ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M04M10 (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย) ครั้งที่ 8
25 ตุลาคม 2560 ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M04M10 (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย) ครั้งที่ 7
24 ตุลาคม 2560 แจ้งรอบการซื้อขาย กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M05M101 (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
เปิดรับคำสั่งขายคืนล่วงหน้า วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2560
เปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2560
19 ตุลาคม 2560 ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M04M10 (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย) ครั้งที่ 6
22 กันยายน 2560 เปิดรับคำสั่งขายคืนล่วงหน้า วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2560
เปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2560
1 สิงหาคม 2560 การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
22 มิถุนายน 2560 การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม CLFIM04M10 และ CLFIM05M11
1 มิถุนายน 2560 ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M05M11 (เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย) ครั้งที่ 3
31 พฤษภาคม 2560 เปลี่ยนแปลงวันรับเงินค่าขายคืน ของกองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M05M11 (เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย)
31 พฤษภาคม 2560 ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M05M11 (เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย) ครั้งที่ 2
27 พฤษภาคม 2560 ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M05M11 (เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย) ครั้งที่ 1
17 พฤษภาคม 2560 การแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม CLFIM04M10 และ CLFIM05M11
2 พฤษภาคม 2560 ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M04M10 (เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย) ครั้งที่ 5
28 เมษายน 2560 ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M04M10 (เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย) ครั้งที่ 4
28 เมษายน 2560 ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M04M10 (เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย) ครั้งที่ 3
27 เมษายน 2560 เปิดรับคำสั่งขายคืนล่วงหน้า วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2560
เปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560
25 เมษายน 2560 ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M04M10 (เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย) ครั้งที่ 2
5 เมษายน 2560 ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M04M10 (เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย) ครั้งที่ 1
24 มีนาคม 2560 เปิดรับคำสั่งขายคืนล่วงหน้า วันที่ 10 - 12 เมษายน 2560
เปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560
24 มกราคม 2560 ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ
กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M04M10 (CLFIM04M10) และ
กองทุนเปิดแคปปิตอล ลิ้งค์ ตราสารหนี้ M05M11 (CLFIM05M11)
1 ธันวาคม 2559 แจ้งผลการจดทะเบียนกองทุน CLFIM05M11
1 พฤศจิกายน 2559 แจ้งผลการจดทะเบียนกองทุน CLFIM04M10